PODCAST | Eski Yahudi inanışında tedavi yöntemleri

"Yaptığım çalışmalarla geçmişe ilişkin gerçekleri gün yüzüne çıkarmaya çalışıyorum ama benim yanıtlayamadığım, karanlıkta kalmış birçok soru var"

Yahudi hukuku konusunda manevi tavsiye ve rehberlik için tipik olarak hahamlara başvurulur, ancak Cornell yazarının yeni bir kitabına göre, MÖ. 651-224’te eski İran'da yaşayan Yahudiler tarafından üretilen bir haham yazıları koleksiyonu olan Babil Talmudu da büyük miktarda tıbbi bilgi içerir.

1.JPG

Jason Mokhtarian, "Talmud'da Tıp: Sihir ve Bilim Arasındaki Doğal ve Doğaüstü Terapiler"de hahamların putperestler, Hıristiyanlar, Mandalar ve diğer terapötik düşünce okullarıyla paylaştıkları ortak bir tıp kültürüne sahip olduklarını ve aynı zamanda onu kendilerinin yaptıklarını savunuyor.

Yakın Doğu araştırmaları doçenti, Yahudi Çalışmaları ve İran Çalışmaları Herbert ve Stephanie Neuman Başkanı Mokhtarian, "Terapiler tuhaf ve doğası gereği ilginç metinlerdir ve her zaman en iyi sınıf tartışmalarına yol açar" der.

Metni lisans öğrencilerine öğretirken Bavli olarak da bilinen Babil Talmud'unda tıbbi materyalin karmaşıklığını takdir etmeye başladı.
 

2.JPG
Jason Mokhtarian

 

Mokhtarian, "Diğer Yahudi kültürleriyle karşılaştırıldığında, Babil Talmudu, insan hastalıklarında ve sağlığında Tanrı'nın ve günahın rolünü küçümsüyor ve bunun yerine Tanrı'nın, bitkiler ve hayvanlar gibi yarattığı doğal dünyayı kullanarak insanlara kendilerini iyileştirme yetkisi verdiği fikrini destekliyor" diye yazdı. 


Bavli'de en sevdiğiniz yöntem nedir?

Pek çok ilginç olanı var, ancak favorilerinden biri, bir karıncayı tüpe hapsetmeyi ve ateşi karıncaya aktaran cümleyi okumayı içeren bir günlük ateş için aşağıdaki (büyülü) terapidir:

Annem bana dedi ki, 'Bir günlük ateş için gümüş bir zuz parası al ve bir tuz çukuruna git ve ağırlığını tuzla tartın ve [tuzu] boynun boş alanına sarı bir iple bağlayın.' Değilse, bir kavşakta oturmalı ve bir şey taşıyan büyük bir karınca gördüğünde, [karınca] almalı ve onu bronz bir tüpe sokmalı, kurşunla kapatmalı ve altmış mühürle kapatmalı, sallamalı ve dağıtmalı karıncaya 'Benim yüküm sana, senin yükün bana' denir. 


Kitabı genellikle başlık da dahil olmak üzere yakın çevrede tıp ve sihirden bahseder. Peki, Bavli'deki bağlantı nedir?

Büyü ve tıp, geç antik çağda iç içe geçmiş fenomenlerdi ve eski Yahudiler, bugün sık sık yaptığımız gibi, her zaman iki kategori arasında bir ayrım yapmadılar.

Elbette, çeşitli disiplinlerdeki bilim adamları arasında, eski kültürleri incelemek için "sihir" kategorisini kullanmanın uygun tanımları ve riskleri konusunda uzun bir tartışma oldu.

Büyü, şifa ve tıp da dahil olmak üzere diğer şeylerin yanı sıra tılsımlar, büyüler, vudu bebekleri, astroloji, şeytan çıkarmaları içeren geniş bir kategoridir.

3.jpg

Çoğunlukla, haham edebiyatı bilginleri, sihrin bir alt kategorisi olarak tıbbı araştırırlar.

Bir yandan bu seçimin bir mantığı var, çünkü şifa kesinlikle eski büyülü metinlerin ve eserlerin temel amaçlarından biriydi.

Eski Yahudiler, zararlı doğaüstü şeytanları ve bedensel hastalıkları kontrol etmek için sempatik ritüellerin, güçlü sözlerin; nesnelerin gücüne ve etkinliğine inanırlardı.

Yine de kitapta tartışıldığı gibi, Talmud'da tüm sihrin ilaç olmadığını ve tüm ilaçların sihir olmadığını hatırlamak da aynı derecede önemlidir.

Başka bir deyişle, Talmud tıbbını sihir kategorisi altına alan bilim adamları, tüketilmek veya vücuda uygulanmak üzere doğal bileşenler kullananlar gibi, varsa tanımlanabilir sihirli unsurları az olan tedavileri görmezden gelme eğilimindedir.

Talmudik tıp geleneğinin çoğunluğunu oluşturan bu son terapilerdir -tabiri caizse daha ampirik olanlar.
 

4.JPG

Bugün, ileri tıp çağında, Babil Talmud'unda bulunabilecek iyi bir pratik tıbbi tavsiye var mı?

Ya da özellikle üs dışı veya düpedüz tehlikeli olan herhangi bir şey? 

Tarihsel olarak, hahamların belirli bir terapinin etkili olup olmadığının nasıl belirleneceğine dair farklı kriterleri ve fikirleri vardı.

Muhtemelen hahamlar terapilerin işe yaradığına inanıyorlardı, aksi takdirde onları Talmud'da korumazlardı.

Bazı daha ampirik tedavilerin (örneğin iksirler, ilaçlar, merhemler vb.) Elden çıkarılmasının bir nedeni yoktur), belirli bitki ve hayvan parçalarının tıbbi özellikleri hakkında ayrıntılı bir bilgiye dayanarak, belirli rahatsızlıkların tedavisinde etkili olmuş olabilir.


Bununla birlikte, çoğunlukla, bugün Talmud'daki arkaik tedavilerin çoğunun (hepsi olmasa da) çağdaş bilimsel standartlara göre etkili sayılmayacağını varsaymak zorundadır.

Aslında, Talmud'un düzenlenmesinden kısa bir süre sonra başlayıp günümüze kadar devam eden, Yahudi tarihi boyunca terapilerin uzun süredir marjinalleşmesine yol açan terapilerin büyülü, batıl inançlı ve etkisiz olduğu izlenimi budur.

Talmud tıbbına yönelik bu şüpheci tutum, 10'uncu yüzyılda Pumbedita akademisi başkanı Rav Sherira Gaon'un yazılarında zaten görülüyor ve basitçe "bilgelerimiz doktor değildi."

 

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir. 

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU