AK Parti ve MHP'nin başörtüsü teklifi 336 milletvekilinin imzasıyla TBMM'ye sunuldu

AK Parti ve MHP’nin imzacı kadın milletvekilleri teklifi Meclis Başkanı Şentop'a elden teslim etti

Fotoğraf: AA

AK Parti ve MHP’nin başörtüsü ile ilgili üç maddelik anayasa değişikliği teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 

AK Parti ve MHP’nin imzacı kadın milletvekilleri teklifi TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a elden teslim etti.

Üç madden oluşan teklifin ilk imzacıları arasında AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mustafa Şentop ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bulunuyor. 

336 milletvekilinin imzaladığı teklifin kabul edilebilmesi için 400 milletvekilinin oyu gerekiyor. Genel Kurul’da yapılacak gizli oylamada kabul oyları 360 ila 399 arasında çıkması halinde ise teklif referanduma sunulacak.

Cumhur İttfakı’nın, haziran ayına kadar yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem TBMM üyelerinin belirleneceği genel seçimde vatandaşın önüne referandum için 3. sandığı getirme planı yaptığı da Ankara’da konuşuluyor.

Teklifin TBMM’deki ilk adresi Anayasa Komisyonu olacak. Teklifin Ocak 2023’te komisyonda görüşülmesi bekleniyor.

"Temel hak ve hürriyetler kadınların başlarını örtme veya açma yönündeki tercihlerini de içermektedir"

Teklifte Anayasa’nın 24 ve 41. Maddelerinde değişiklik yapılması öngörülüyor. Teklifin ilk maddesiyle Anayasa’nın “Din ve Vicdan Özgürlüğü” başlıklı 24’ncü maddesine başörtüsü ile ilgili olarak iki paragraf eklenmesi öngörüldü. Teklifin genel gerekçesinde, “Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının, kadınların başlarını örtme veya açma yönündeki tercihlerini de içerdiği” şu şekilde anlatıldı:

Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması hiç şüphesiz, kadınların başlarını örtme veya açma yönündeki tercihlerini de içermektedir. Demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti, kadınların bu noktadaki tercihlerini korumakla mükelleftir. Devlet ayrıca pozitif yükümlülüğünün bir gereği olarak, kadınların temel hak ve hürriyetlerini, söz konusu tercihlerine uygun olarak kullanmalarının ve kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmalarımın önündeki engelleri kaldıracak, hukuk dışı uygulamalara maruz kalmalarını önleyecek tedbirleri alacaktır.

Kanun teklifinin tam metni

Anayasa’da değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi şöyle:

MADDE 1- 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 24’üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılması, hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamaz.

Hiçbir kadın; dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim ve öğrenim, çalışma, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girme ile diğer herhangi bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamaz. Bu nedenle kınanamaz, suçlanamaz ve herhangi bir ayrımcılığa tâbi tutulamaz. Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda Devlet, ancak dini inancı sebebiyle kadının başını örtmesini ve tercih ettiği kıyafetini hiçbir surette engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alabilir.

MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 41 inci maddesinin kenar başlığı "I. Ailenin korunması, evlilik birliği ve çocuk hakları" şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan "temelidir ve" ibaresi "temelidir. Evlilik birliği, ancak kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir ve" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halkoyuna sunulması halinde tümüyle oylanır.

 

ANKA

DAHA FAZLA HABER OKU